Onze KieN-Docenten

Je groeit als team als je werkt aan verbinding.

KieN is vooral een netwerkorganisatie, die zorg en opleidingen biedt en ook vraag en aanbod bij elkaar brengt, om het overzichtelijk te houden en synergie te krijgen in de zorg.

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall

Zij is klinisch psycholoog, traumaspecialist NVtP, supervisor VGCT, EMDR en NIP K&J. Zij werkt als behandelaar, opleider en mede-oprichter van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. “complexe problematiek begrijpen, behapbaar maken en andere professionals inspireren, dat vind ik het allerleukst aan lesgeven”, alsdus Charlotte. Werkervaring heeft zij opgedaan in de jeugdhulpverlening, jeugd GGZ, forensische psychiatrie, traumacentrum, een traumakliniek en een deeltijdbehandeling voor volwassenen.
LinkedIn

Ina Mast

Ina Mast

Zij is systeemtherapeut aangesloten bij de NVRG, hiervoor SPV , B- verpleegkundige Big- geregistreerd. EFT en narratief therapeut. Zij heeft jarenlange ervaring in zowel de volwassen als jeugdhulpverlening. Zij heeft gewerkt bij GGZ Friesland en zorgmaatwerk (Volwassen), als SPV. De laatste 6 jaar als systeemtherapeut bij Kinnik , InHoofdzaken ( Jeugd) en bij Ggz Santana, specialist op het gebied van AD(H)D en ASS bij adolescenten en volwassen . Nu sinds 2 jaar werkzaam bij KieN in de volwassen en jeugd. Ina is creatief en innovatief. In de coronatijd heeft zij “Kien op het Veld “ontwikkeld. Dit is een samenwerking van de PMT of psycho sociaal dramatherapeut en de systeemtherapeut in de buitenlucht, sportveld. Zodat de behandeling van complexe gezinnen in zorgwekkende contexten door kon gaan. Ina heeft nog een eigen praktijk aan huis.
LinkedIn

Nynke Boonstra

Nynke Boonstra

Zij is werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ bij KieN VIP. Ze heeft 23 jaar ervaring als hulpverlener, onderzoeker en docent op het gebied van vroegdetectie en behandeling van mensen met een vroege psychose. Ze verzorgt onderwijs op zowel bachelor, master als post master niveau van verschillende opleidingen. Tevens is zij betrokken bij richtlijnontwikkeling op het gebied van psychotische stoornissen en is zij voorzitter van het landelijke Netwerk Vroege Psychose.
LinkedIn

Henny Visser

Henny Visser

Zij is psychotherapeut-BIG, supervisor VGCt en senior onderzoeker. Zij werkt al ruim anderhalf decennium als behandelaar, opleider en onderzoeker bij het Marina de Wolfcentrum, een hoogspecialistische afdeling voor mensen met complexe angst- en dwangstoornissen, en is hoofd van de onderzoekslijn angst- dwang en stemmingstoornissen van GGzCentraal. “Professionals inspireren om OCD beter te herkennen, begrijpen en behandelen, is één van mijn belangrijkste doelen”, aldus Henny. Zij schreef samen met een ervaringsdeskundige het boek ‘Behandeling van OCD’

www.bsl.nl/shop

LinkedIn

Liesbeth Mook

Liesbeth Mook

Zij is integratief psychotherapeut kinderen & jeugd-BIG en orthopedagoog aangesloten bij de NVP. EMDRbehandelaar en Supervisor VKJP. Zij heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en jeugdhulpverlening. Werkt als behandelaar bij KieN en heeft samen met PMT verschillende groepen ontwikkeld voor kinderen en adolescenten die meer grip willen krijgen op hun emotieregulatie. Zij is specialist op het gebied van het jonge kind, KOPPkinderen, hechtingsproblemen en ASS. “Collega’s inspireren voor ‘speldiagnostiek en behandeling van het jonge kind en gezin’… daar word ik blij van”
LinkedIn

Chaja Asscher

Chaja Asscher

In 2001 ben ik begonnen als video-hometrainer en vanaf 2006 ben ik actief als opleider, sinds dit jaar bij KIEN Academie. Dit combineer ik met mijn werk als pedagoog in mijn eigen vrijgevestigde praktijk in Sneek, waar ik gezinnen met opvoedingsvraagstukken begeleid. Ik wil mensen graag ondersteunen in het ontdekken van hun eigen krachten, zodat ze op een positieve en prettige manier in staat zijn om op te voeden. Ik heb in de afgelopen jaren steeds meer gemerkt dat video-hometraining heel goed bij mijn manier van werken past. Video-hometraining kan de (on)bewuste vaardigheden zichtbaar maken, zowel bij de ouder als bij de professional en laat zich goed combineren met andere hulpvormen. Het effect hiervan is erkenning, gezien en gehoord worden en voelen. Dit geeft de mogelijkheid om het contact met elkaar te onderhouden, te herstellen en verder te gaan.