Cognitief Gedragstherapeutisch Werker
(post HBO)

1.855,00

Op voorraad

Categorieën: ,

Beschrijving

Informatie over de basis-cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW) in de S-GGZ:

Inhoud

De post hbo-basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker volgt de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). De cursus bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn verdeeld over 8 dagen van 6 uur. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Leertheorie relevant voor de klinische praktijk (klassieke en operante conditionering en het cognitieve model);
 • Maken van analyses over de oorzakelijke en in standhoudende factoren van probleemgedrag (holistische theorie, functie- en betekenisanalyses, casusconceptualisatie);
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie leren uitvoeren van verschillende basistechnieken
 • Het aangaan en onderhouden van een adequate therapeutische werkrelatie
 • Behandeling van enkele veelvoorkomende stoornissen

Er wordt geoefend met de volgende stappen van het gedragstherapeutisch proces: inventarisatie van de problematiek, verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyses), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte modificatieprocedures bij verschillende klachtenbeelden.

De volgende interventies komen aan bod: vaardigheidstraining (ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, sociale vaardigheidsprocedures), exposure (interoceptief, imaginair, in vivo), gedragsactivatie, en cognitieve herstructurering (socratische dialoog, gedragsexperimenten).

Werkwijze

De nadruk ligt meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. 

Doelstellingen

Na afloop van de cursus:

 • Heb je inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • Kun je leermodellen in de praktijk toepassen;
 • Kun je het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • Kun je een betekenisanalyses en een functieanalyses opstellen;
 • Kun je op basis van functieanalyses, betekenisanalyses en hulpvraag, interventies beargumenteren en een bijdrage leveren aan een individueel behandelplan;
 • Kun je onder supervisie cognitieve gedragstherapeutische interventies uitvoeren in de praktijk;
 • Kun je een adequate werkrelatie aangaan en onderhouden.

Extra informatie

Docenten

Hoofddocent: Charlotte van der Wall, alle cursusdagen aanwezig.

Accreditatie

Beoogde accreditatie
• Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
• Register Vaktherapie
• Verpleegkundig Specialisten Register
• Stichting Kwaliteitsregister jeugd (SKJ).
• K&J/ OG Opleiding-behandeling
• K&J/OG Opleiding- diagnostiek
• K&J/OG Opleiding- extra literatuurstudie
• K&J/OG Opleiding-overige taken
• Kwaliteitsregister LV POH-GGZ
• Kwaliteitsregister V&V Scholing GGZ
• Kwaliteitsregister V&V Scholing SPV

Data

25 september
9 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december
15 januari 2024
29 januari 2024
(12 februari 2024 als reserve datum)

Locatie

Oosterkade 72, te Leeuwarden bij KieN VIP.
Parkeren kan in nabij gelegen openbare parkeergarages.

Inclusief

Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
Uitgebreide lunch