VACATURES

Vacature opleidingsplaats tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd

KieN is een jonge, specialistische GGZ-organisatie met locaties in Sneek, Leeuwarden, Heereveen en Harlingen. We bieden passende hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen, die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen zijn vastgelopen. Daarnaast bieden we vanuit KieN VIP zorg voor mensen met een psychose gevoeligheid vanuit twee  locaties in Leeuwarden en Heerenveen.

Opleidingsroutes binnen regionaal samenwerkingsverband Friesland

Kien en Kinnik, onderdeel van GGZ Friesland, bundelen hun krachten in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog met accent Kind en Jeugd. Per september 2024 zijn er twee opleidingsplaatsen beschikbaar voor de opleiding tot GZ psycholoog Kind & Jeugd voor 36 uren per week. Het eerste jaar zal bij Kinnik plaatsvinden en het tweede jaar bij KieN.

Kinnik:

Kinnik is een onderdeel van GGZ Friesland. ‘Kinnik helpt je kunnen wat je kan!’ Dat is wat wij doen. Vandaar ook de naam Kinnik: ‘Dat kin ik’, in het Fries. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren tot circa 15 jaar die complexe problemen ervaren en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. De behandelingen die wij bieden zijn intensief, specifiek en zo kort mogelijk. Doordat kinderen en jongeren nog afhankelijk zijn van hun ouders of verzorgers spelen deze een belangrijke naasten ook een essentiële rol in ons hulpaanbod. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met andere teams binnen de Jeugd GGZ en korte lijnen met overige betrokken instanties. Waarbij we van elkaar leren en samen de juiste zorg bieden.

KieN:

KieN is een jonge, specialistische GGZ-organisatie in Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen. We bieden passende hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen, die vanwege psychische en/of psychiatrische prolbemen zijn vastgelopen. Bij KieN ga je aan de slag in 1 van onze generalistische S-GGZ teams waarin we zowel kinderen, jongeren als volwassenen zien. Ook hebben we een team (KieN VIP) gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een psychose gevoeligheid. Initiatief, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Als PIOG ga je aan de slag met (test)diagnostiek en (groeps)behandeling in de volle breedte.

Word je hier enthousiast van? Solliciteren kan als je:

 • een universitair diploma Pedagogische wetenschappen of Psychologie bezit.
 • minimaal twee jaar ervaring hebt als gedragswetenschapper in een vergelijkbaar werkveld.
 • een LOGO-Verklaring bezit.
 • 36 uur per week bij KieN wilt werken.

Bij KieN krijg je:

 • de mogelijkheid je te ontwikkelen tot GZ-psycholoog
 • de kans om binnen de SGGZ in de volle breedte ervaring op te doen.
 • een regeling voor studie-uren. De studielast van vier uur per week valt vor de helft onder werktijd.
 • supervisie en werkbegeleiding. KieN heeft gekwalificeerde supervisoren en werkbegeleiders waar je tijdens je opleiding gebruik van kunt maken. Ook externe supervisie is mogelijk.
 • een tegemoetkoming in je studiekosten. Je cursusgeld wordt volledig vergoed. Reiskosten naar en van de cursus krijg je op basis van het laagste tarief voor het openbaar vervoer.
 • Inschaling in schaal 60 van de CAO-GGZ.

Als de sollicitatiecommissie de opleidingsplaats heeft toegekend, stellen we in overleg een leerovereenkomst op. Hierin maken we afspraken met jou, je praktijkopleider en de opleiding. Daarnaast wordt een studieovereenkomst opgesteld met afspraken over studiefaciliteiten.

Heb je er zin in?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Mail gerust met Jose de Jager, praktijkopleider KieN via: jose@kien.nu. We ontvangen graag je motivatie, CV en een kopie van je LOGO-verklaring voor 2 april 2024 op academie@kien.nu.

De sollicitatiegesprekken worden gezamenlijk met Kinnik en KieN vormgegeven en je voert de gesprekken zodoende met de praktijkopleiders van beide organisaties. De gesprekken zijn gepland op vrijdag 26 april 2024. Houdt hier dan ook alvast rekening mee in je agenda. We kijken uit naar je sollicitatie!

Master Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ

Ben jij een enthousiaste verpleegkundige, die zoekt naar uitdaging en verdieping binnen het domein verpleegkunde, dan is de Master opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ mogelijk iets voor jou. KieN is een erkende praktijkinstelling voor deze opleiding en biedt jaarlijks opleidingsplekken aan in samenwerking met BuurtzorgT.

Interesse, maar weet je het nog niet zeker………komen praten over je wensen en sfeer proeven kan altijd.

Organisatie KieN

KieN is een jonge specialistische GGZ-organisatie die in Friesland passende hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen die vanwege psychische en/of psychiatrische problemen of een stagnatie in hun mentale ontwikkeling aanspraak maken op de Geestelijke Gezondheidszorg.
De hulp is niet alleen gericht op hen, maar juist ook op hun context.

KieN werkt op basis vanuit een holistische visie, waarbij gekeken wordt naar het eigen individu en de context in relatie tot de klachten en hoe deze klachten interfereren met het dagelijks functioneren.

Binnen KieN zijn verschillende specialismes en expertises op het gebied van complexe psychiatrische problematiek goed vertegenwoordigd, zoals trauma en hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen (incl vroegdetectie) , bij alle leeftijden.
De zorg wordt, poliklinisch, ambulant of in dagbehandeling geboden waarbij de behandelaar zelf veel regie voert over welke vormen van behandeling worden ingezet en op welke manier dat wordt vormgegeven. De zorgstandaarden en generieke modules zijn hierin ondersteunend.

Er zijn een breed scala aan verschillende disciplines werkzaam, die nauw met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. KieN is een open organisatie waar samenwerking en normalisatie belangrijke waarden zijn. Dit betekent in praktijk dat er veel aandacht is voor ieders individuele krachten, dat er veel mogelijkheden zijn en dat de organisatie zich kenmerkt door een platte niet-hiërarchische organisatie met korte lijnen en begrijpelijke transparante zorg, waarin de cliënt de regie heeft.

KieN is een erkende praktijkinstelling voor de landelijke opleiding Master ANP-GGZ bij opleidingsinstelling Stichting GGZ-VS in Utrecht. De opleiding leidt op tot de erkende titel verpleegkundig specialist GGZ (artikel 14 wet BIG).

BuurtzorgT

Bij BuurtzorgT wordt ook uitgegaan van de kracht van de cliënt en zijn of haar naasten waarbij wordt aangesloten op de vraag van de cliënt en elke behandeling maatwerk is. De cliënt wordt geholpen om samen met zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

BuurtzorgT is nabij, direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken is BuurtzorgT georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen in elkaar, waarbij de goed opgeleide professionals de vrijheid krijgen om persoonsgericht te behandelen.

De opleiding:

De opleiding GGZ-VS is uniek in Nederland, qua duur en opbouw. Je leert om als regiebehandelaar de leiding te nemen in het behandelen en begeleiden van patiënten met een psychiatrische stoornis en hun netwerk. Je verdiept je gedurende drie jaar in het zorgproces, onderzoekt hoe je die kan verbeteren en ontwikkelt nieuwe zorg- en hulpverleningsconcepten. Dit doe je op 3 verschillende werkplekken binnen KieN en BuurtzorgT.

Voor meer informatie over de opleiding: ggzvs.nl

Jouw kwaliteiten

 • Je bent in het bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
 • Je bent geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in een HBO verpleegkunde functie in de GGZ (aangetoond door middel van FWG-functiebeschrijvingen van de laatste twee jaar);
 • Je kan aantoonbaar bovengemiddeld functioneren (deelname aan projecten, werkgroepen, ervaringen wetenschappelijk onderzoek, geven van trainingen etc.)
 • Je hebt (passieve) beheersing van de Engelse taal.

Wat bieden we jou

 • Een mooie, verdiepende en master opleiding in het domein verpleegkunde binnen de ggz waarin je wordt opgeleid tot specialist. Specifiek ga je je ontwikkelen op 3 centrale domeinen:
  • Klinisch redeneren en handelen voor je rol als zelfstandig bevoegd behandelaar
  • Wetenschappelijke kennis en onderzoek als onderbouwing van het klinisch handelen en redeneren
  • Innovatie en implementatie van ontwikkelde kennis en expertise.
 • Een opleidingscontract van in principe 3 jaar voor 36 uur met een salaris op basis van FWG 60 conform CAO GGZ (32 uur is onder voorwaarden mogelijk).
 • Een leer-werktraject, waarbij je een dag in de week (8 uur) naar de opleiding in Utrecht gaat voor cursorisch onderwijs en tenminste 24 uur in de directe cliëntenzorg werkt. De overige 4 uur in de week staan voor studieactiviteiten en praktijkopdrachten gerelateerd aan de praktijk.
 • Werken als regiebehandelaar (onder supervisie) in een kleinschalige maar specialistische en breed georiënteerde organisatie met veel verschillende specialismes en doelgroepen. De mogelijkheid om je te bekwamen in het uitvoeren van hoogspecialistische verpleegkundige, medische en psychologische behandeling bij mensen met een psychiatrische aandoening.
 • Het opdoen van ervaringen met andere organisatievormen dan de veel bekende hiërarchische organisatievormen.

Enthousiast of nieuwsgierig?

Graag eerst een oriënterend gesprek of even sfeer proeven? Dat kan natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de praktijkopleider: Annemieke Zwart, (opleider VS-GGZ) annemieke@kien.nu of met Jan Willen de Lange van BuurtzorgT. jw.delange@buurtzorgt.nl

Of maak je belangstelling kenbaar door het sturen van je motivatiebrief en CV.
Tevens ontvangen we graag een ingevuld aanmeldingsformulier, te downloaden via ggzvs.nl, een kopie van de inschrijving in het BIG-register en je diploma HBO-V.
Je kunt deze sturen aan kienacademie@kien.nu (LET OP .NU in plaats van .NL).

Voor meer informatie over de opleiding en de sollicitatieprocedure zie de website www.ggzvs.nl