KieN, gevestigd te Sneek en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 68527837, hecht waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je een beschrijving van welke persoonsgegevens KieN van jou verwerkt, voor welke
doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten je in dat kader hebt.